De medezeggenschapsraad

 
Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). In het bedrijfsleven zou het ondernemingsraad genoemd worden. Dat wil zeggen: de MR bepaalt voor ‘de Kern’ in grote lijnen het beleid van de school. De MR bestaat uit drie vertegenwoordigers van het personeel en uit drie vertegenwoordigers van de ouders. De MR vergadert ongeveer 1 keer in de 8 weken. Deze vergaderingen zijn overigens in principe openbaar (tenzij persoonlijke zaken besproken worden), dus u kunt altijd een vergadering bijwonen. Wel is het prettig wanneer u dit van tevoren bij de secretaresse even meldt. Ook de meeste vergaderstukken zijn openbaar en op verzoek bij de secretaresse op te vragen. Wilt u als ouder lid worden van de MR, dan moet uw kind minimaal 1 jaar naar school gaan.

Zaken die voor alle scholen van de vereniging gelden, worden besproken in de Gemeen-schappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Twee leden van onze MR hebben zitting in de GMR. Dus u begrijpt: de MR heeft grote invloed op het beleid van de school van uw kind. Een actieve betrokken MR is goed voor de kwaliteit van het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op school. Komt u gerust naar ons toe als u vragen heeft of iets wilt weten. Achterin de schoolgids vindt u onze namen en adressen. De MR vergadert samen met de schoolcommissie.