De leerlingenraad 2020/2021

 

Het doel van onze leerlingenraad is om de kinderen een stem te geven binnen onze school. In de leerlingenraad zit, uit elke klas van de bovenbouw, een leerling die zijn klas vertegenwoordigt. Deze leerlingen worden begeleid door juf Moniek.

De leerlingenraad houdt zich bezig met:

• De verbetering van de sfeer op school;
• De kwaliteit van het onderwijs;
• Voorstellen aandragen voor het verbeteren van voorzieningen rondom school.

Op deze manier denken wij dat we de verantwoordelijkheid van de kinderen vergroten. Ze kunnen hun ideeën kenbaar maken en raken zo meer betrokken bij de school. Daarnaast zien wij dit als een manier om verschillende taalvaardigheden bij de leerlingen te ontwikkelen. Ze leren te discussiëren, te presenteren en een mening te vormen.

De leerlingen uit de leerlingenraad hebben de mogelijkheid om voor de vergadering vergaderpunten aan te dragen.

Ieder jaar worden er aan het begin van het jaar in groep 6 verkiezingen gehouden om twee nieuwe leerlingen te kiezen die hun klas in de raad mogen vertegenwoordigen.

Heeft u / heb je een vraag aan de leerlingenraad of juist een leuk idee? Mail dan naar juf Moniek.

Moniekbeukema@vcomog.nl