Het effect van ouderbetrokkenheid

Wat heeft de leerling aan ouderbetrokkenheid? Levert ouderbetrokkenheid nu werkelijk een bijdrage aan de ontwikkeling en leerprestaties van de leerling en aan de kwaliteit van het onderwijs? Deze vraag is heel simpel te beantwoorden: ja! Meerdere onderzoeken tonen aan dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de ontwikkeling van de leerling in het algemeen en op zijn leerprestaties in het bijzonder.  Belangrijke uitspraken over ouderbetrokkenheid;
* Met ouders kom je verder
* Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders
* Ouders zijn de beste adviseurs van de school

 

Het belang van ouderbetrokkenheid
Goede contacten tussen de school en ouders werken door in de kwaliteit van de school en het welbevinden en de prestaties van de leerlingen. Op CBS de Kern prijzen wij ons gelukkig met de betrokkenheid van de ouders van onze leerlingen. Wij hechten veel waarde aan deze positieve betrokkenheid en doen ons best uw betrokkenheid vast te houden en waar mogelijk uit te breiden.

Open communicatie
Een goede open communicatie tussen ouders en school vinden we op CBS de Kern erg belangrijk. Als school proberen we zo duidelijk mogelijk laten zien hoe wij werken en waarom we bepaalde keuzes maken. Van onze ouders vragen we ons op de hoogte te houden van bijzondere gebeurtenissen in het leven van hun kind(eren).U kunt het gewoon bij ons aangeven. We doen altijd ons best om met u mee te denken. Bij de communicatie tussen ouders en team gaan wij altijd uit van wederzijds respect.

Het is de bedoeling om via contactouders alle ouders meer informatie vanuit de groepen te verstrekken. Wij willen graag per groep een contactouder aanstellen, die de mail van de leerkracht doorstuurt naar alle ouders van de betreffende groep. De contactouder fungeert als tussenpersoon tussen alle ouders van de groep en de leerkracht.


Klik hier voor de informatie over ouderbetrokkenheid