De ouderraad

Onze school heeft ook een Ouderraad. Deze bestaat uit een aantal ouders en twee leerkrachten. De Ouderraad houdt zich bezig met onderwijs ondersteunende en buitenschoolse activiteiten zoals bijvoorbeeld het bedenken en uitvoeren van acties, sinterklaasfeest, kerstviering, avondvierdaagse, feestelijke jaarafsluiting en eens per jaar een ouderavond. Ook ondersteunt de Ouderraad het team bij een aantal lesactiviteiten als dit gewenst is. De Ouderraad draagt zorg voor het beheer van de ouderbijdrage en is aanspreekpunt voor andere ouders. Zij proberen zoveel mogelijk vragen van ouders te beantwoorden of verwijzen ze door naar de desbetreffende leerkrachten. 
Bij vacatures worden door middel van verkiezingen nieuwe ouders gekozen. Zo probeert de Ouderraad de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten en mee te helpen de basisschoolperiode voor onze kinderen zo leuk mogelijk te laten zijn. 
Achterin deze schoolgids kunt u de namen en adressen van de leden van de Ouderraad vinden.