CBS de Kern

Bij ons staat het plezier bij het leren voorop. Wij geloven dat een fijne omgeving een voorwaarde is om goed te kunnen leren. Op onze Christelijke basisschool zetten we ons hier al meer dan honderd jaar voor in. Zodat elk kind kan leren met een lach en groeien elke dag.

Welkom
Jij helemaal jezelf.                    Eerlijke kansen
nieuw voor ons                         veiligheid een veilige plek
of al bekend                             We willen je daarbij helpen.
goed zoals je bent                     Welkom, fijn dat je er bent.

Een schakel in onze ketting         Team CBS de Kern
een kleur in onze school.
We willen samen met
je ouders en jou                          
een stuk op weg gaan.

We wensen jou
veel zon op die weg
vriendschap en vertrouwen
mensen met een luisterend oor
en een warm hart.

lees meer over ons
Nieuws
Kernnieuws

Beste ouder/verzorger

Hierbij de nieuwe Kernnieuws. veel leesplezier toegewenst!

Met vriendelijke groeten,

Oene de Vlugt


Nieuw rapport

Beste ouder/verzorger,

We zijn overgestapt op een nieuw leerlingenrapport die beter aansluit op waar wij als school voor staan en wat wij willen uitdragen. Het rapport heeft een flinke opfrisbeurt gehad. Het zit niet alleen nu in een presentatiemap en heeft een andere lay-out gekregen, het is voortaan ook geschreven naar het kind toe en doet hopelijk meer recht aan hun unieke ontwikkeling. Het rapport gaat in groep 1 en 2 aan het einde van het schooljaar mee naar huis en vanaf groep 3 krijgen ze het twee keer per schooljaar mee. De eerst volgende keer zal dat voor hen zijn op dinsdag 27 februari. In die week staan ook veel oudergesprekken gepland, waar u eventueel toelichting kan krijgen/vragen van de leerkracht.

Cito-leerlingvolgsysteem

Bij de oudergesprekken ontvangt u ook een overzicht van hoe uw zoon/dochter de CITO-toetsen heeft gemaakt, deze zou u vervolgens in de rapportmap kunnen opbergen. Samen laten ze tenslotte een beeld zien van hoe hij/zij zich heeft ontwikkeld.

Door onze maatschappij wordt soms een grote druk gelegd op het maken van toetsen en in het verlengde daarvan het behalen van goede resultaten op toetsen. Op school nemen we zowel methode gebonden toetsen (door het hele jaar) af als ook de CITO toets (2x per jaar). Bij beide soorten toetsen is het de bedoeling dat wij als leerkrachten beter zicht krijgen op wat er goed gaat én waar er nog extra aan gewerkt moet worden. De achtergrond van toetsen is dus niet het beoordelen van leerlingen, maar het afstemmen van het onderwijs(-aanbod) zodat de kinderen op het juiste niveau komen.

Sinds dit schooljaar werken we met een nieuwe versie van het leerlingvolgsysteem van CITO: "CITO Leerling in Beeld". Hierin ligt de focus op de brede ontwikkeling en de groei van iedere leerling. Er is aandacht voor:

  • de cognitieve ontwikkeling (lezen, spelling, woordenschat en rekenen-wiskunde;
  • werkhouding en leerhouding;
  • sociaal-emotionele ontwikkeling en de executieve functies.


Bij deze nieuwe versie van Cito hebben we er voor de groepen 6 t/m 8 voor gekozen de toetsen digitaal af te nemen. Dit is voor ons en de leerlingen nieuw. We gaan goed kijken wat de gegevens van de toetsen ons opleveren, of de uitkomsten passen bij het beeld dat we van een leerling hebben en we gaan evalueren of we de toetsen digitaal af willen blijven nemen. Op de oudergesprekken gaan we de uitkomsten aan u toelichten.

Met hartelijke groeten namens het hele team CBS De Kern